Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Adres skrzynki podawczej UG Złota: /0117domwtd/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, na następujących nośnikach danych:

1. Pamięć masowa USB
2. Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, DOCX, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP

2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym.


Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl