Rok 2013
Rok 2013

Załączone pliki:
uchwala_nr1996_2012.pdf (uchwala_nr1996_2012.pdf - 82.876 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 15:11:48 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2018.
uchwala_nr22_126_2012.pdf (uchwala_nr22_126_2012.pdf - 9670.461 KB)
Data publikacji: 2013-01-22 15:36:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl