za rok 2013
za rok 2013

Załączone pliki:
Agnieszka Gil (agnieszka_magdalena_gil14.pdf - 2268.585 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 10:46:27 Redaktor: Paweł Bochniak
Alicja Jaworska (alicja_jaworska14.pdf - 2214.03 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 10:53:51 Redaktor: Paweł Bochniak
Anna Niedbalska (anna_niedbalska_golowska14.pdf - 2283.924 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 10:55:33 Redaktor: Paweł Bochniak
Bogusława Gieroń (boguslawa_zofia_gieron14.pdf - 2302.497 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 10:57:54 Redaktor: Paweł Bochniak
Gabriela Kłap (gabriela_klap_doroz14.pdf - 2264.421 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 11:04:04 Redaktor: Paweł Bochniak
Henryka Kozera (henryka_kozera14.pdf - 2279.697 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 11:24:06 Redaktor: Paweł Bochniak
Mariola Warzecha (mariola_leokadia_warzecha14.pdf - 2068.376 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 11:29:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Ryszard Paździor (ryszard_pazdzor14.pdf - 2220.726 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 11:32:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Tadeusz Sułek (tadeusz_sulek14.pdf - 2518.635 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 11:39:09 Redaktor: Paweł Bochniak
Tomasz Woźniak (tomasz_wozniak14.pdf - 2756.344 KB)
Data publikacji: 2014-06-30 11:40:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Ireneusz Gołuszka (ireneusz_goluszka14.pdf - 2349.173 KB)
Data publikacji: 2014-07-07 09:14:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl