Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota określa zakres działania i zadania urzędu, jego organizację, zasady funkcjonowania oraz zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów.
Załączone pliki:

Zarządzenie nr 35/2020
(zarzadzenie35_2020.pdf - 13160.581 KB) Data publikacji: 2020-07-17 10:10:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego UG Złota.

Załącznik do zarządzenia 35/2020
(zalacznik_dozarzadzenie35_2020.pdf - 629.234 KB) Data publikacji: 2020-07-17 10:10:56 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 36/2020
(zarzadzenie36_2020.pdf - 7111.618 KB) Data publikacji: 2020-07-17 10:12:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl