Rok 2017
Rok 2017
Załączone pliki:

Uchwała/XIX/134/2016
(uchwalaxix1342016.pdf - 105.372 KB) Data publikacji: 2016-12-08 15:03:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała/XIX/135/2016
(uchwalaxix1352016.pdf - 112.441 KB) Data publikacji: 2016-12-08 15:04:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała/XIX/136/2016
(uchwalaxix1362016.pdf - 326.44 KB) Data publikacji: 2016-12-08 15:04:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl