Rok 2017
Rok 2017
Załączone pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku.
(planzamowien2017.pdf - 520.938 KB) Data publikacji: 2017-02-22 08:55:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku.

Plan 14.09.2017r.
(plan140917.pdf - 526.888 KB) Data publikacji: 2017-11-28 09:20:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl