Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz. i paliwa
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz. i paliwa dla Gminy Złota.
Załączone pliki:

Projekt założeń do planu
(projekt.zip - 648.737 KB) Data publikacji: 2017-12-04 13:12:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl