Rok 2018
Rok 2018
Załączone pliki:

Plan Zamówień Publicznych na 2018
(planzp2018.pdf - 39.978 KB) Data publikacji: 2018-01-29 09:27:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTA na 2018 rok

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl