Rok 2019
Rok 2019
Załączone pliki:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTA na 2019 rok
(plan_przetargow_2019.pdf - 335.127 KB) Data publikacji: 2019-01-24 09:47:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTA na 2019 rok

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl