Rok 2019
Załączone pliki:

Kwartalna informacja
(kwartalnainformacja31032019.pdf - 331.977 KB) Data publikacji: 2019-04-24 09:30:08 Redaktor: Paweł Bochniak
KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Złota za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
(informacja_kwartalna082019.pdf - 357.384 KB) Data publikacji: 2019-07-30 10:28:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Kwartalna informacja 30.09.2019r.
(kwartalna30092019.pdf - 59.24 KB) Data publikacji: 2019-10-24 15:12:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Złota za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r.

Kwartalna informacja 31.12.2019 r.
(kwartalna31122020.pdf - 18.261 KB) Data publikacji: 2020-02-24 12:50:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl