rok 2002
rok 2002

Załączone pliki:
Chabińska-Bisikiewicz Bogumiła (B.Bisikiewicz.doc - 129.536 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:14:51 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Chabińska-Bisikiewicz Bogumiła
Wypych Barbara (B.Wypych.doc - 128 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:17:35 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Wypych Barbara
Komoder Janina (J.Komoder.doc - 131.072 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:24:57 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Komoder Janina
Nowak Jarosław (J.Nowak.doc - 132.608 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:26:48 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Nowak Jarosław
Pieczonka Teresa (T.Pieczonka.doc - 128.512 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:34:41 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Pieczonka Teresa
Jezutek Zofia (Z.Jezutek.doc - 126.464 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:41:21 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Jezutek Zofia
Kurpios Zofia (Z.Kurpios.doc - 133.12 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:43:41 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Kurpios Zofia
Sałuda Zbigniew (Z.Saluda.doc - 109.056 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 08:59:59 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Sałuda Zbigniew
Woźniak Tomasz (T.Wozniak.doc - 116.224 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 09:01:49 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Woźniak Tomasz
Paździor Ryszard (R.Pazdzior.doc - 141.312 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 09:04:51 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Paździor Ryszard
Gołuszka Ireneusz (I.Goluszka.doc - 134.144 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 09:06:24 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Gołuszka Ireneusz
Warzecha Mariola (M.Warzecha.doc - 133.12 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 10:18:57 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Warzecha Mariola
Grześkiewicz Oleksiak Edyta (E.Grzeskiewicz Oleksiak.doc - 128 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 10:24:47 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Grześkiewicz Oleksiak Edyta
Sułek Tadeusz (T.Sulek.doc - 143.872 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 10:34:43 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Sułek Tadeusz
Tadeusz Sułek (Tadeusz Sulek.doc - 139.776 KB)
Data publikacji: 2003-12-10 14:27:23 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Korekta Oświadczenia Majątkowego za 2002r.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl