Petycje do Wójta Gm. Złota
Petycje do Wójta Gm. Złota
Załączone pliki:

Petycja 25.09.2020 r.
(petycja_25092020.pdf - 104.941 KB) Data publikacji: 2020-09-25 14:25:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Dot. budowy bazy telefonii komórkowej P4

Petycja do Wójta - akcja do świetlic
(petycja_oswiata_6_11_2020.docx - 14.833 KB) Data publikacji: 2020-11-06 11:32:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Prośba/Petycja – Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice

Petycja05012021.pdf
(petycja05012021.pdf - 173.452 KB) Data publikacji: 2021-01-18 15:02:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Petycja16012021.pdf
(petycja16012021.pdf - 118.85 KB) Data publikacji: 2021-01-18 15:03:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl