Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie. Sporządzony wniosek należy wysłać na:

1) adresy e-mail: ug@gminazlota.pl,

2) korespondencyjnie na adres pocztowy:

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

3) za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej na plaftormie ePUAP

4) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Złota


Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl