Rok 2021
Rok 2021
Załączone pliki:

Plan zamówień publicznych na 2021 r.
(plan_zamowien_publicznych_na012021.pdf - 124.255 KB) Data publikacji: 2021-01-26 11:01:29 Redaktor: Paweł Bochniak
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - 26.02.2021 nr 2021/BZP 00011009/01/P
(plan_zamowien_na_2021rok_luty.pdf - 44.239 KB) Data publikacji: 2021-02-26 09:18:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Plan zamówień na 2021 - zaktualizowany
(plan2021poprawiony.pdf - 44.067 KB) Data publikacji: 2021-08-25 15:13:57 Redaktor: Paweł Bochniak
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (październik)
(aktualizacja14pazdziernik21.pdf - 44.563 KB) Data publikacji: 2021-10-28 12:44:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl