STATUT SOŁECTWA PROBOŁOWICE
STATUT SOŁECTWA PROBOŁOWICE

Załączone pliki:
PROBOŁOWICE (probolowice.PDF - 88.697 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:04:49 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: STATUT SOŁECTWA PROBOŁOWICE

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl