INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: pracownik socjalny

2017-02-28 08:31:27 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Marzec zamieszkała w miejscowości Nieprowice.

                                                                                                                  Złota  dnia 31. 01.2014 r.

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

na stanowisko : pracownik socjalny 

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Marzec  zamieszkała w miejscowości Nieprowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:

-kwalifikacje ,

- przydatność do pracy na stanowisku pracownik socjalny,

- komunikatywność,

- sposób prezentacji .

   W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Katarzyna Marzec.  Kandydatka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała  maksymalny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego. Ponadto postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej świadczy o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego . Pani  Marzec ukończyła studia wyższe  na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna .

 

                                                                                                               Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                                          Gil Agnieszka

Zobacz również: