Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2019-09-23 10:28:10 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy , do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu .

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Izabela Postrożny

os. Graby

Jednocześnie informujemy, że drugi etap , tj. rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatami  odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Złota  w wyznaczonym terminie, o którym w/w zostaną powiadomieni telefonicznie

Zobacz również: