INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2019-09-27 10:26:57 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani   Izabela Postrożny   zamieszkała os. Graby .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli pod względem zakresu wiedzy fachowej niezbędnej na stanowisku oraz posiadaniem wymaganych kwalifikacji .

Kierownik GOPS w Złotej

Agnieszka Gil

Zobacz również: