Informacja

2019-10-08 11:44:47 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 7.10.2019 do dnia 28.10.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w Złotej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w miejscowości Nieprowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: