ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 12:53:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Złota 2. Przedmiot zamówienia: Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota kod CPV – 79900000-3 różne usługi branżowe i podobne 79971000-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze, 79971200-3 – usługi zszywania ksiąg

Zobacz również: