Sesja Rady Gminy - Zaproszenie (15.06.2007r.)

2007-06-13 14:15:59 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 15 czerwiec 2007 r. o godz. 10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Analiza sposobu załatwiania skarg, wniosków i interpelacji radnych skierowanych do Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych gminy - referuje Sekretarz Gminy. 5. Informacja Komendanta OSP o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy - referuje Komendant OSP. 6. Informacja o stanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy - referuje pracownik Urzędu - Osiecki Włodzimierz i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Tadeusz Bochniak. 7. Podjęcie uchwał: a. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Kardiologicznej i neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie - referuje Sekretarz Gminy, b. zmian w budżecie gminy na 2007 - referuje Skarbnik Gminy. 11. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami 12. Interpelacje i zapytania 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 14. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krzak

Zobacz również: