Rok 2017Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-01-03 14:58:58

Rok 2017Załączone pliki:

Uchwała Nr 2618/2017 RIO Kielce
(opiniario012017.pdf - 34.237 KB) Data publikacji: 2017-02-15 12:35:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Złota na rok 2017 rok.

Uchwała Nr 2619/2017 RIO Kielce
(prawidlowosckwotydlugu012017.pdf - 37.169 KB) Data publikacji: 2017-02-15 12:36:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złota.

uchwała RIO nr. 2577
(uchwala2577.pdf - 50.412 KB) Data publikacji: 2017-03-14 12:58:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 2577/2016 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złota na 2017 rok

uchwała RIO nr. 2578
(uchwala2578.pdf - 44.707 KB) Data publikacji: 2017-03-14 12:59:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii projekcie uchwały Rady Gminy Złota w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2017 - 2031

uchwała RIO nr. 2579
(uchwala2579.pdf - 36.36 KB) Data publikacji: 2017-03-14 13:00:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 2579/2016 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złota na 2017 rok

uchwała RIO nr. 2630
(uchwalario0317.pdf - 50.833 KB) Data publikacji: 2017-03-21 13:36:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Złota

Uchwała Nr 2639/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
(rio2639_2017.pdf - 45.801 KB) Data publikacji: 2017-04-20 11:33:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Złota za 2016 rok

Opinia RIO - budżet I półrocze 2017r.
(opiniabudzet1polrocze2017.pdf - 45.404 KB) Data publikacji: 2017-09-26 15:16:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Powrót