Rok 2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-04-23 11:17:25

Rok 2018Załączone pliki:

Uchwała II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
(uchwalanr2751.pdf - 47.045 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:00:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfma wania deficytu
(uchwalanr2753.pdf - 32.633 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:01:03 Redaktor: Paweł Bochniak
Powrót