Rok 2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-08-08 11:40:37

Rok 2018Załączone pliki:

Uchwała II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
(uchwalanr2751.pdf - 47.045 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:00:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfma wania deficytu
(uchwalanr2753.pdf - 32.633 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:01:03 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała Nr 2826/2018
(uchwalanr2826_2018.pdf - 46.098 KB) Data publikacji: 2018-04-23 11:16:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Złota za 2017 rok

Uchwała Nr 2870/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
(rioopinia2018.pdf - 117.364 KB) Data publikacji: 2018-06-21 13:11:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Złota.

Powrót