Rok 2022Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-04-21 07:45:04

Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 1/2022
(zarzadzenie_nr1_2022.pdf - 811.06 KB) Data publikacji: 2022-01-19 14:27:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wzoru druku potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1.

Zarządzenie nr. 7/2022
(zarzadzenie_nr7_2022.pdf - 1341.023 KB) Data publikacji: 2022-01-31 10:41:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr. 2/2022
(zarzdzenie_nr2_2022.pdf - 27.251 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:21:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych

Zarządzenie nr. 3/2022
(zarzadzenie_nr3_2022.pdf - 958.212 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:21:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2022 rok

Zarządzenie nr. 4/2022
(zarzadzenie_nr4_2022.pdf - 41.868 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:27:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 5/2022
(zarzadzenie_nr5_2022.pdf - 55.662 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:28:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 6/2022
(zarzadzenie_nr6_2022.pdf - 61.39 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:31:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 8/2022
(zarzadzenie_nr8_2022.pdf - 48.399 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:33:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 9/2022
(zarzadzenie_nr9_2022.pdf - 68.347 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:33:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 10/2022
(zarzadzenie_nr_10_2022.pdf - 67.367 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:35:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Złota w 2022 roku

Zarządzenie nr. 14/2022
(zarzadzenie_nr14_2022.pdf - 53.883 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:38:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyborów sołtysa wsi Probołowice w Gminie Złota

Powrót