Uchwały z 2022 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-02-03 12:32:29

Załączone pliki:

Uchwała nr 244/2022
(uchwala244_2022.pdf - 4315.117 KB) Data publikacji: 2022-01-31 14:46:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 245/2022
(uchwala245_2022.pdf - 5702.347 KB) Data publikacji: 2022-01-31 14:47:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 156/2022
(uchwala156_2022.pdf - 3038.539 KB) Data publikacji: 2022-02-01 13:23:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Powrót