Wersja do druku

Opublikowano: 2010-07-20 14:36:30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi w miejscowości Złota działka nr. 237 od km 0+000 do km 0+235, długości 235mb

Wynik postepowania:
 

Złota dnia 2010-07-16

GPI-III-3410/9/10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi w miejscowości Złota działka nr 237 od km 0+000 do km 0+235mb”

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :


POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.Jakubowice 77, 32-100 Proszowice

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów


Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:


Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41 B, 32-200 Miechów

91pkt.

OFERTA Nr 3. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Zygmunt Cieśla, ul. 17 Stycznia 32 , 27-200 Starachowice

85 pkt

Oferta Nr 4. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

82 pkt.


Otrzymują:

1. POLDIM Jakubowice Sp. z .o.o. Jakubowice 77,

32-100 Proszowice

2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

(adres do korespondencji: STARBG Sp. z o.o. Oddział w Kielcach

Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

3. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Zygmunt Cieśla, ul. 17 Stycznia 32 , 27-200 Starachowice

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41 B, 32-200 Miechów


Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1922
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:42:32
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-22 11:45:09
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:45:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu