Wersja do druku

Opublikowano: 2010-08-19 09:13:47

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Złota.

Uległa zmianie treść ogłoszenia. Błędnie została podana kwota wadium.

Wynik postepowania:

Złota dnia 2010-08-03

                                                                   

GPI-III-3410/16/10

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Złota

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:

 

Zakład Budowlano-Montażowy , Józef Majcher

Ul M. Dąbrowskiej 14

28-100 Busko-Zdrój  

 

            Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta nr 2 .„ INSTAL-GROCH” ,RAFAŁ GROCHOWSKI 

UL. Szkolna 3, 28-131 Solec Zdrój                                    - 59 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2653
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-07-16 14:24:00
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-07-16 15:51:55
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-23 09:42:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu