Wersja do druku

Opublikowano: 2013-03-20 15:23:51

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402029 T Niegosławice do rzeki na dł. 1512 mb. od km 0+214 do km 1+726

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/4/13                                                      Złota dnia 2013-03-19

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 402029 T Niegosławice do rzeki

na dł. 1512 mb. od km 0+214 do km 1+726

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 8  złożona przez:

 

ASTALBET INŻYNIERIA Sp. z o. o.  Mikułowie 119,  28-100 Busko Zdrój

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

                                                              

1

„KRUSZYWOSORT” P.H.U.  Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka

ul. Marglowa 83,  26-600 Radom

72,87 pkt

2.

Firma Transportowo Sprzętowa  „HOS-BUD”  Hosoniak Stanisław

Mierzwin 59, 28-313 Imielno

94,76 pkt

3.

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno – Drogowe

Lewandowski Robert,  Miernów 63, 28-425 Złota

70,38 pkt

4.

Mota-Engil Central Europe S. A.

ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

88,03 pkt

5.

CEWAP Sp. z o. o.

Celiny,  26-020 Chmielnik

85,45 pkt

6.

Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE

uL. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko Zdrój

88,98 pkt

7.

Usługi Transportowe Piaskownia, Sylwester Kowalczyk

ul. 3 Maja 165 b, 28-400 Pińczów

98,58 pkt

9

F. U. B. BUD-TRANS,  Tomasz Wiśniewski

ul. Witosa 34 A, 28-130 Stopnica

97,41 pkt

10.

TRANS-BUD Marcin Grzyb

ul. Kołłątaja 12/19, 25-715 Kielce

85,60 pkt

11.

Różne Roboty Drogowe, Ziemne i Transport Drogowy Czesław Kopacz

Huta Stara 56, 26-004 Bieliny

90,02 pkt

12.

1. Usługi Koparko Ładowarką Transport Drogowy  Marcin Piotrowski

Badrzychowice 71,  28-136 Nowy Korczyn

2. P.P.U.H  „FARMER” Lesław Piotrowski Os. Sikorskiego 25/7,

                     28-100 Busko - Zdrój

91,69 pkt

13.

Usługi Transportowo Sprzętowe  Tadeusz Krawczyk

ul. Kazimierza Wielkiego 4/39,  28-400 Pińczów

80,79 pkt

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1813
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-03-05 12:53:55
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-03-05 12:57:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu