Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-14 08:46:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Złota: Przebudowa drogi gminnej Nr 402007T Chroberz ul. Cicha/łącznik dl. 250 mb od km 0+600 do km 0+250.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/2/15                                                                                          Złota dnia 2015-04-09

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

   publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu

  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 402007T Chroberz ul. Cicha/ łącznik dł. 250 mb.

od km 0+000  do km 0+250

 

Za ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana 

OFERTA NR 1  złożona przez:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium CENA

Ilość punktów

w kryterium

OKRES RĘKOJMI

SUMA

PUNKTÓW

1.

Zakład Budowlao-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

90,00

8,00

98,00

 

 Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium CENA

Ilość punktów

w kryterium

OKRES RĘKOJMI

SUMA

PUNKTÓW

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”

Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

83,70

10,00

93,70

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„SZAR-BUD” S. C.

Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

74,70

6,00

80,70

4.

Anna Kwiatkowska

KWIAT–KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE

ul. C. K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

63,00

10,00

73,00
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1334
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-03-19 14:22:48
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-03-19 14:25:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu