Wersja do druku

Opublikowano: 2008-08-14 14:30:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 1574007 Nieprowice –granica gminy- Zagość na odc. od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460

Wynik postepowania:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej nr 1574007 Nieprowice –granica gminy- Zagość na odcinku od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez CEWAP Sp. z o. o. Celiny, 26-020 Chmielnik Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów: Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe „SZAR-BUD” Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz 86,32 pkt Oferta Nr 3. KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE Anna Kwiatkowska ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój. 95,22 pkt Oferta Nr 4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. ul. Racławicka 41 b 32-200 Miechów 99,54 pkt.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1998
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2008-07-24 09:58:01
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2008-07-24 09:58:01
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2008-08-14 14:30:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu