Wersja do druku

Opublikowano: 2009-03-05 14:44:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m. CPV- 45233140-2, 45233142-6.

Wynik postepowania:
Złota dnia 2009-03-05

GPI-III-3410/1/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o. o. ul. Racławicka 41 b 32-200 Miechów

Oferta ta otrzymała łącznie - 100 pkt.

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Oferta Nr 2. CEWAP Sp. z o. o. Celiny 26-020 Chmielnik 95 pkt.

Oferta Nr 3. POLDIM Jakubowice Sp. z o. o. Jakubowice 77 32-100 Proszowice. 93 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2038
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-02-12 14:47:36
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2009-02-12 14:47:36
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-03-05 14:44:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu