Wersja do druku

Opublikowano: 2009-05-08 10:57:09

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Wynik postepowania:
Wójt Gminy Złota podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Miernowie. W dniu 29 kwietnia 2009 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 387/3 o pow. 2236 m2, położonej w Miernowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr 25338. Do uczestniczenia w przetargu zostały dopuszczone 2 osoby i tylko te 2 osoby wpłaciły wadia. Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu. Cena wywoławcza wymienionej nieruchomości ustalona została w wysokości 17 274,00 zł bez podatku VAT. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 27000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 5940,00 zł. Nabywca działki gruntu nr 387/3 o pow. 2236 m2 , położonej w Miernowie został ustalony Pan Jan Wojas. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 07.05.2009 r. do dnia 13.05.2009 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2038
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-03-13 13:19:14
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-03-13 13:19:14
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-05-08 10:57:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu