Wersja do druku

Opublikowano: 2009-05-04 13:21:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Probołowice Ścieżka od km 0+000 do km 0+800. CPV - 45233140-2, 45233142-6

Wynik postepowania:
Złota dnia 2009-04-30 Znak GPI-III-3410/7/08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Gmina Złota zawiadamia że, ze względu na wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 to jest „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” UNIEWAŻNIA postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na Remont drogi gminnej Probołowice „Ścieżka” od km 0+000 do km 0+800 dł. 800 mb. Złożone przez PRID Miechów Sp. z o. o ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów, oraz POLDIM Jakubowice Sp. z o. o., Jakubowice 77, 32 -100 Proszowice oferty przewyższają kwotę jaką zamawiający zapewnił na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia co nakazuje unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1918
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-04-09 15:02:10
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-04-09 15:02:10
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-04 13:21:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu