Wersja do druku

Opublikowano: 2009-06-18 09:05:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Probołowice Ścieżka od km 0+000 do km 0+800.

Wynik postepowania:

Złota dnia 2009-06-08

                                                                   

GPI-III-3410/13/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Probołowice „Ścieżka” od km 0+000 do km 0+800 dł. 800 mb.

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD”

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 100  pkt.

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. 

                      ul. Racławicka 41 b,   32-200 Miechów

                                        90,09 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2243
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-15 12:24:55
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2009-05-15 12:24:55
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:06:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu