Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 106

Data publikacji:
2009-09-16 11:23:40

Przedmiot: Wójt Gminy Złota

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

  

Wójt Gminy Złota

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Złotej, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Złota, jako działka nr 1281 o powierzchni 800 m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw nr 19230. Obecnie nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

                - cena wywoławcza – 19 800,00 zł.

                - wadium – 1000,00 zł.

                - minimalne postąpienie – 200,00 zł.

Ustalona cena nieruchomości w wyniku przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 18 czerwca 2009 r.  zakończył się wynikiem negatywnym-nikt nie przystąpił do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2009 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

                Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

                - dowodu wpłaty wadium,

                - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

                - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 26 października 2009 r.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

                Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

                Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 041356 16 01 wew. 16.

                                                                                                                                            

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2197
Wprowadził do systemu: Grzegorz Sobieraj, data: 2009-09-16 11:23:40
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-09-16 14:49:46
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-09-16 14:49:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu