Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 218

Data publikacji:
2016-12-30 09:03:47

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Nieprowicach, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Nieprowice, jako działka nr 273 o powierzchni 0,49 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw  KI1P/00019232/2. Obecnie nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

         - cena wywoławcza – 6000,00 zł.

         - wadium – 600,00 zł.

         - minimalne postąpienie – 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

         Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

         - dowodu wpłaty wadium,

         - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

         - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej                w dniu 30 stycznia 2017 r.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

Załączone pliki
nieprowice30122016.pdfMapa zasadnicza (nieprowice30122016.pdf - 1326.352 KB)
Data publikacji: 2016-12-30 09:11:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1111
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2016-12-30 09:03:47
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2016-12-30 09:04:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu