Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 233

Data publikacji:
2018-05-28 14:43:29

Przedmiot: Wójt Gminy Złota
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Pełczyska, jako działka nr 330/1 o powierzchni 0,09 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw  KI1P/00018628/8.

         - cena wywoławcza – 3900,00 zł.

         - wadium – 390,00 zł.

         - minimalne postąpienie – 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

         Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

         - dowodu wpłaty wadium,

         - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

         - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 29 czerwca 2018 r.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.

         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

(-) Wójt Gminy Złota

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 437
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-05-28 14:43:29
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-05-30 13:09:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu