Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie gminy Złota.


Załączone pliki
instrukcja_kancelaryjna.docinstrukcja kancelaryjna (instrukcja_kancelaryjna.doc - 215.552 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 13:07:23 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Instrukcja
zarzadzenie_nr_17_2011.pdfzarządzenie nr_17_2011 (zarzadzenie_nr_17_2011.pdf - 14.941 KB)
Data publikacji: 2011-11-07 11:23:27 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl