Strategia rozwoju Gminy

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁOTA (dok. MS Word)


Rozpoczynając proces planowania strategicznego w gminie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy przez planowanie strategiczne i dlaczego jest ono potrzebne gminie.

Większość gmin posiada plany rozwojowe w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, jednak kolejność i zakres ich wdrażania zależy zwykle od nacisków różnych grup czy od możliwości pozyskania środków na określony typ zadań.

Ponieważ praktycznie każdy samorząd ma w swoim budżecie za mało środków w stosunku do potrzeb zachodzi więc konieczność określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najlepszą efektywność wydatkowanych środków.

Załączone pliki:

Strategia rozwoju gminy
(Strategia.zip - 5041.043 KB) Data publikacji: 2007-11-07 13:19:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Strategia rozwoju gminy Złota na lata 2016 - 2024
(strategia_rozwojugminyzlota30czerwca2016.docx - 533.489 KB) Data publikacji: 2018-06-25 11:20:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl