Wniosek o: Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę

Wersja do druku

Wymagane dokumenty:
- Napisany wniosek z uzasadnieniem
- Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku ( np. o leczeniu, o zaistniałej szkodzie, o odszkodowaniu, itp.)

Opłaty:
Zwolnione z odpłaty skarbowej

Miejsce złożenia:
Kancelaria - pokój nr 8 (Sekretariat)

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który wydał decyzje.
Opłata skarbowa od odwołania 5,00 zł. i od każdego załącznika 0,50 zł.

Uwagi:
Wnioski dotyczące osób będącymi przedsiębiorcami i starającymi się o udzielenie pomocy, są rozpatrywane w trybie ustawy - Ordynacja podatkowa jak również ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wraz z wnioskiem winny być złożone odpowiednie zaświadczenia lub informacje na odpowiednich wzorach formularzy wynikające z przepisów - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku  Nr 8 poz. 60 )
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis ( Dz. U. Nr 187 poz. 1930 )
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 191 poz. 1960 )

Załączniki :
- Napisany wniosek z uzasadnieniem
- Załączniki potwierdzające uzasadnienie wniosku

Za 2010

Za 2011

za 2012

za 2013 rok

za 2014

za 2015

za 2016

za 2017

za 2018 rok

za 2019

za 2020

za 2021

2022

za 2023


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3797

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2011-09-30 11:38:39
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2011-09-30 11:54:03
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2011-09-30 11:54:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony