Rejestr zmian przetargu:

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Informacja o otwarciu ofert

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót