Uchwały z 2005 R
Uchwały z 2005 R

Załączone pliki:
UchwałaI1-2005 (UchwalaI1.pdf - 108.366 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 14:17:21 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2005 rok.
UchwałaI2-2005 (UchwalaI2.pdf - 16.555 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 14:28:12 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udziale dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
UchwałąI3 (UchwalaI3.pdf - 35.628 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 14:30:49 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie 1-go metra kwadratowego pasa drogowego dla dróg gminnych.
UchwałaI4-2005 (UchwalaI4.pdf - 11.617 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 14:34:09 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmiany opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych na terenie gminy Złotej.
UchwałaI5-2005 (UchwalaI5.pdf - 24.608 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 14:35:17 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaII6-2005 (UchwalaII-6.pdf - 38.491 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 13:54:53 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf za zbioowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówna terenie gminy Złota
UchwałaII7-2005 (UchwalaII-7.pdf - 528.2 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:01:32 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego sołectwa Złota na lata 2005-2013
UchwałaII8-2005 (UchwalaII-8.pdf - 253.465 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:05:15 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota
UchwałaII9-2005 (UchwalaII-9.PDF - 175.052 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:09:46 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złota
UchwałaII10-2005 (UchwalaII-10.pdf - 24.729 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:13:16 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie
UchwałaII11-2005 (UchwalaII-11.pdf - 12.071 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:19:53 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie wyrażnia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju poelgajacej na likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - Prątka Gruźlicy
UchwałaII12-2005 (UchwalaII-12.pdf - 11.176 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:21:05 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprowie nabycia gruntu na własność Gminy Złota
UchwałaII13-2005 (UchwalaII-13.pdf - 25.952 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:22:24 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
UchwałaII14-2005 (UchwalaII-14.pdf - 32.525 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:23:48 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie: skargi na Przewodniczącego Rady Gminy
UchwałaIII15-2005 (UchwalaIII-15.pdf - 10.732 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:25:57 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota
UchwałaIII16-2005 (UchwalaIII-16.pdf - 11.344 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:29:20 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W wsprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Micałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9
UchwałaIII17-2005 (UchwalaIII-17.pdf - 10.412 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:30:40 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie nabyci gruntu na własność Gminy Złota
UchwałaIII18-2005 (UchwalaIII-18.pdf - 10.712 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:31:57 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie utworzenia centrum wsi Złota
UchwałaIII19-2005 (UchwalaIII-19.pdf - 22.734 KB)
Data publikacji: 2005-06-14 14:32:43 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
UchwałaIV20-2005 (UchwalaIV20.PDF - 151.131 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 07:52:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia "Strategii bezpieczeństwa na terenie Gminy Złota na lata 2005-2007".
UchwałaIV22-2005 (UchwalaIV22.PDF - 192.423 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 07:58:30 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkujących teren gminy Złota.
UchwałaIV23-2005 (UchwalaIV23.PDF - 23.13 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:02:37 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/, opeki społecznej oraz zakładu komunalnego.
UchwałaIV24-2005 (UchwalaIV24.PDF - 17.24 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:02:59 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
UchwałaIV25-2005 (UchwalaIV25.PDF - 10.565 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:03:23 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
UchwałaIV26-2005 (UchwalaIV26.PDF - 12.68 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:03:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
UchwałaIV27-2005 (UchwalaIV27.PDF - 15.226 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:03:48 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaIV28-2005 (UchwalaIV28.PDF - 18.546 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:04:01 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaIV29-2005 (UchwalaIV29.PDF - 76.208 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:04:16 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaIV30-2005 (UchwalaIV30.PDF - 9.648 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:04:30 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" w Kielcach.
UchwałaIV31-2005 (UchwalaIV31.PDF - 10.614 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:04:50 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W spraiw wyrażenia opinii do prjektu Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
UchwałaIV32-2005 (UchwalaIV32.PDF - 10.498 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:05:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wyrażenia zgody oddania w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Złota na okres 10 lat we wsi Rudawa.
UchwałaIV33-2005 (UchwalaIV33.PDF - 21.458 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:05:23 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaIV34-2005 (UchwalaIV34.PDF - 17.723 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:05:42 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Złota.
UchwałaIV35-2005 (UchwalaIV35.PDF - 15.87 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:05:55 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie strategii integracji i polityki społecznej Gminy Złota na lata 2005-2015.
UchwałaIV36-2005 (UchwalaIV36.PDF - 10.463 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:06:11 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej, Rehabilitacji i Medycyny Pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Pińczowie.
UchwałaIV37-2005 (UchwalaIV37.PDF - 14.301 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:06:27 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie umieszczenia Tablicy Pamiątkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Chrobrzu.
UchwałaIV38-2005 (UchwalaIV38.PDF - 28.493 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:06:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaIV39-2005 (UchwalaIV39.PDF - 17.497 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:07:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2006 rok.
UchwałaIV40-2005 (UchwalaIV40.PDF - 71.192 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:07:20 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu.
UchwałaIV41-2005 (UchwalaIV41.PDF - 26.262 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:07:38 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UchwałaIV42-2005 (UchwalaIV42.PDF - 15.64 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:07:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
UchwałaIV48-2005 (UchwalaIV48.PDF - 43.439 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:08:11 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
UchwałaIV49-2005 (UchwalaIV49.PDF - 17.185 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:08:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prez Gminę Złota.
UchwałaIV50-2005 (UchwalaIV50.PDF - 102.512 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:08:52 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota.
UchwałaIV51-2005 (UchwalaIV51.PDF - 10.701 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:09:08 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Złota we wsi Złota.
UchwałaIV52-2005 (UchwalaIV52.PDF - 21.961 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:09:23 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr.VII/40/2005 Rady Gminy w Złotej z dnia 8 grudnia 2005 roku.
UchwałaIV53-2005 (UchwalaIV53.PDF - 43.841 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 08:09:44 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
UchwałaIV21-2005 (UchwalaIV21-2005.PDF - 53.907 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:57:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.
UchwałaIV43-2005 (UchwalaIV43-2005.PDF - 32.587 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:58:16 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
UchwałaIV44-2005 (UchwalaIV44-2005.PDF - 19.777 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:58:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
UchwalaIV45-2005 (UchwalaIV45-2005.PDF - 25.884 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:59:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia podatku od posiadania psów.
UchwalaIV46-2005 (UchwalaIV46-2005.PDF - 21.953 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:59:41 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.
UchwalaIV47-2005 (UchwalaIV47.PDF - 34.215 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 15:00:29 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl