Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-12-19 09:49:51za 2016 rok
2017-12-19 09:07:31za 2016 rok
2017-12-14 13:53:58za 2016 rok
2017-12-14 13:53:32za 2016 rok
2017-12-14 13:18:32Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz. i paliwa
2017-12-04 11:48:04Rok 2017
2017-11-09 14:57:48za 2016 rok
2017-11-09 14:56:15za 2016 rok
2017-11-07 11:50:23Stan jakości wody
2017-10-30 13:38:10Rok 2017
2017-10-30 13:34:38Kwartał IIII
2017-10-30 13:33:22Kwartał IIII
2017-10-30 10:00:14Rok 2017
2017-10-30 09:59:10za 2017 rok
2017-10-27 11:17:26Stan jakości wody
2017-10-20 11:31:58Stan jakości wody
2017-10-20 09:12:50za 2017 rok
2017-10-20 09:11:52Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
2017-10-02 11:27:22za 2016 rok
2017-10-02 11:24:06za 2016 rok
2017-10-02 11:20:49za 2016 rok
2017-09-26 15:17:07Rok 2017
2017-09-15 11:17:30Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2017-08-31 08:44:25Kwartał II
2017-08-18 14:49:16Rok 2017
2017-08-18 14:39:08Kwartał II
2017-07-14 09:43:03Stan jakości wody
2017-07-14 09:38:57Stan jakości wody
2017-07-12 13:49:09za 2016
2017-05-26 14:46:57Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-05-26 12:31:48Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-05-26 11:24:31Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-05-19 10:36:57za 2016 rok
2017-05-19 10:36:47za 2016 rok
2017-05-19 10:32:33za rok 2015
2017-05-09 11:45:01Kwartał I
2017-05-09 11:43:36Rok 2017
2017-05-09 11:23:13Rok 2017
2017-05-09 11:22:57Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-02-28 15:04:13Rok 2016