Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-09-26 15:17:07Rok 2017
2017-09-15 11:17:30Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2017-08-31 08:44:25Kwartał II
2017-08-18 14:49:16Rok 2017
2017-08-18 14:39:08Kwartał II
2017-07-14 09:43:03Stan jakości wody
2017-07-14 09:38:57Stan jakości wody
2017-07-12 13:49:09za 2016
2017-05-26 14:46:57Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-05-26 12:31:48Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-05-26 11:24:31Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-05-19 10:36:57za 2016 rok
2017-05-19 10:36:47za 2016 rok
2017-05-19 10:32:33za rok 2015
2017-05-09 11:45:01Kwartał I
2017-05-09 11:43:36Rok 2017
2017-05-09 11:23:13Rok 2017
2017-05-09 11:22:57Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-02-28 15:04:13Rok 2016
2017-01-02 09:36:05Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
2016-11-02 12:36:30Rok 2016
2016-09-29 14:43:33Rok 2016
2016-09-28 08:03:30Rok 2016
2016-08-31 10:43:49Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
2016-08-31 10:43:03Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
2016-08-31 10:42:04Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
2016-04-28 11:19:25Rok 2016
2016-01-12 10:15:51Rok 2016
2016-01-12 10:15:39Podatki i opłaty lokalne
2015-10-12 09:43:40WYBORY PARLAMENTARNE 2015
2015-10-12 09:43:10Program usuwania azbestu
2015-10-12 09:43:08Program Ochrony Środowiska
2015-10-12 09:43:06Plan Gospodarki Odpadami
2015-10-12 09:43:04Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
2015-10-12 09:43:01Podatki i opłaty lokalne
2015-10-12 09:42:59Strategia rozwoju Gminy
2015-10-12 09:42:56Instrukcja kancelaryjna
2015-10-12 09:42:54WYBORY PARLAMENTARNE 2015
2015-10-12 09:42:51Wybory samorządowe 2014
2015-10-12 09:42:49Obwody głosowania