Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-09-02 13:32:35Okręgi wyborcze - uchwała
2014-06-27 10:20:47za rok 2013
2014-06-27 10:20:17za rok 2013
2014-04-24 10:43:25Rok 2014
2014-04-09 13:10:15Formularz E
2014-03-05 12:42:45Kwartał IV
2013-11-07 15:00:29za rok 2012 - korekty
2013-11-07 14:59:55za rok 2012 - korekty
2013-05-27 09:36:30za rok 2011
2013-05-13 09:59:38Rok 2013
2012-12-18 11:15:20Rok 2013
2012-10-31 10:00:08Okręgi wyborcze - projekt
2012-10-24 09:22:35Okręgi wyborcze - opinie
2012-06-06 12:57:39Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
2012-05-18 14:23:33Za 2012
2012-05-18 14:01:18Majątek Gminy
2012-05-18 10:22:27Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2012-05-18 10:22:19Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
2012-05-18 10:22:09Kultura
2012-05-18 10:21:59Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
2012-05-18 10:21:49Szkoła Podstawowa w Miernowie
2012-05-18 10:21:35Szkoła Podstawowa w Chrobrzu
2012-05-17 13:15:08Dokumenty do pobrania
2012-05-17 13:15:02Regulamin Pracy Urzędu Gminy Złota
2012-05-17 13:14:55Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota
2012-05-11 08:51:57Rok 2012
2012-05-10 10:45:04za 2011 rok
2012-04-27 13:26:22Dokumnety do pobrania
2012-03-12 13:43:47kwartał 1
2012-03-09 13:43:40Rok 2011
2012-03-09 13:43:32Rok 2010
2011-06-07 11:35:49Rok 2011
2011-03-18 08:18:59za rok 2009
2011-03-18 08:18:28za rok 2010 - początek kadencji
2011-02-14 08:36:32Wójt Gminy
2011-02-14 08:36:11Komisje stałe Rady Gminy Złota
2011-02-14 08:35:11Rada Gminy
2010-04-30 08:19:37Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2010-03-11 10:38:17Formularz B
2010-03-11 10:35:08Formularz B