NAZWA: Urząd Gminy Złota

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

NIP: 662-12-30-633
REGON: 000545337

KONTAKT:
Telefon 41 356 16 01; 356 16 33; 356 16 96
Fax 41 356 16 48
Adres e-mailug@gminazlota.pl

Wójt:
Tadeusz Sułek
Telefon 41 356 16 33 w 14
Adres e-mailwojt@gminazlota.pl

Z-ca Wójta:
Jarosław Zaborowski
Telefon 41 356 16 33
Adres e-mailjaroslaw.zaborowski@gminazlota.plSKARBNIK:
Ewa Pawełczak
Telefon 41 356 16 01 w 20
Adres e-mailpawelczak@gminazlota.pl

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Złotej od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Bank Spółdzielczy w Pińczowie o/Złota
49850900022004400004040001

W związku z tym od dnia 1 stycznia 2020 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 79 8509 0002 2004 4000 0404 0043Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku, wpłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki należy dokonywać na konto bankowe Urzędu Gminy Złota o numerze:
29 8509 0002 2004 4000 0404 0070


NIP GMINY ZŁOTA:
662-17-50-002

REGON GMINY ZŁOTA:
291010872


Koordynator ds. dostępności
Tel. 41 356 16 33 wew. 19

Aktualności z Gminy Złota znajda Państwo na stronie Urzędu Gminy Złota, która znajduje się pod adresem: www.gminazlota.pl