Informacja o wyniku postepowania

2023-01-19 08:03:46 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.... więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-01-02 12:00:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zakup i sukcesywna dostawa opału z dowozem do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej,
ul. Parkowa 4., w sezonie grzewczym 2022/2023 więcej»

Informacja o wyniku postepowania - opał

2022-09-28 10:12:12 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-09-07 12:42:32 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zakup i sukcesywna dostawa opału z dowozem do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, ul. Parkowa 4., w sezonie grzewczym 2022/2023 więcej»

Informacja o wyniku rokowań

2022-08-31 11:29:23 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»

Informacje o wyniku

2022-08-22 14:18:35 Zaproszenia, zapytania ofertowe

...... więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych...

2022-08-09 12:41:09 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-05-23 13:06:09 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.... więcej»

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwalne

2022-03-31 12:36:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

Zapytanie ofertowe

2022-03-15 12:25:29 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i trwałe zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej
— kat. B wytworzonej oraz zgromadzonej w Urzędzie Gminy w Złotej, na zniszczenie której
Urząd Gminy w Złotej uzyskał zgodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach.


Dokumentacja może zawierać elementy metalowe i plastikowe.


Zamawiający informuje, że ilość dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do
zniszczenia oszacowano na 90,90 mb.


Zniszczenia dokumentów należy dokonać w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.


Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszystkich danych do
których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781). więcej»