INFORMACJA o wyniku postępowania

2021-04-12 14:03:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-03-23 10:29:31 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2021 roku więcej»

Informacja o wyniku postępowania

2021-02-17 08:33:38 Zaproszenia, zapytania ofertowe

.... więcej»

Zaproszenie do złożenia ofert

2021-02-03 09:29:46 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty (ZO)

2020-10-08 15:18:53 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający:
Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”

Odpowiedzi do pytań w rozwinięciu

Protokół z szacowania cenowego - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota
więcej»

Wynik - transport materiałów drogowych

2020-03-12 09:29:19 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-28 10:03:14 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-25 15:13:28 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-24 15:15:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania
w zakresie:
więcej»

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-12-24 10:58:42 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»