Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej

2024-03-27 13:10:55 Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Złota dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”.
więcej»

Ogłoszenie

2024-03-19 14:00:11 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Ogłoszenie

2024-01-30 10:55:46 Ogłoszenia

Gmina Złota przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złota lata 2024-2030” więcej»

Zarządzenie w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 26/2023 WÓJTA GMINA ZŁOTA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

2023-05-08 12:32:10 Ogłoszenia

więcej w rozwinięciu... więcej»

Zawiadomienie z 04.05.2023 r.

2023-05-05 12:00:58 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

2023-04-24 08:53:00 Ogłoszenia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej więcej»

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

2023-04-06 13:04:22 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów

2023-03-17 10:14:29 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-02-01 13:48:08 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. więcej»

Zawiadomienie z 22.12.2022 r.

2022-12-22 09:50:08 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 105£ 1 KPA (tekst jednolity Dz. U z 2021 r ,poz.735 ze zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia , że został zgromadzony materiał dowodowy związany z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach nr ewid. 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz, działkach nr ewid. 177 obręb 9 Rudawa, działkach nr ewid. 170/1, 171 obręb 6, Nieprowice, działkach nr ewid. 410, 431 obręb 5 Niegosławice, w gminie Złota, o długości ok. 5070 mb. oraz działkach nr 363/13, 363/6 obręb nr 13 Złota więcej»