Archiwum przetargów

Opublikowany: 2024-04-29 10:42:40
Wygasł: 2024-05-15

Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pełczyska. [Unieważniono]

Opublikowany: 2024-03-15 08:59:26
Wygasł: 2024-04-10

Budowa żłobka "Pszczółka Maja w Złotej" w ramach programu Maluch + 2022-2029”

Opublikowany: 2024-03-12 11:54:30
Wygasł: 2024-04-20

Zakup nowoczesnych autobusów szkolnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, wymiana przestarzałego taboru

Opublikowany: 2023-09-15 09:33:37
Wygasł: 2023-09-26

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z osprzętem pomocniczym do Gminy Złota

Opublikowany: 2023-08-21 11:32:47
Wygasł: 2023-09-10

PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY ZŁOTA”

Opublikowany: 2023-08-04 08:56:17
Wygasł: 2023-08-27

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żurawniki”

Opublikowany: 2023-07-11 08:52:11
Wygasł: 2023-08-27

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2023-05-15 13:26:33
Wygasł: 2023-06-20

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2023-03-24 09:41:50
Wygasł: 2023-04-17

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota ( budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny)”

Opublikowany: 2023-02-14 14:15:44
Wygasł: 2023-02-28

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota

Opublikowany: 2022-12-09 13:44:10
Wygasł: 2022-12-25

Zakup, wdrożenie i konfiguracja Cyfrowej Platformy e-Usług Mieszkańca

Opublikowany: 2022-11-15 14:45:25
Wygasł: 2022-11-29

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK”

Opublikowany: 2022-07-21 13:46:35
Wygasł: 2022-09-02

Wójt Gminy Złota ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2022-05-13 14:27:39
Wygasł: 2022-06-25

„Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złota”.

Informacje dla wykonawców nr. 1

Informacje dla wykonawców nr. 2

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Opublikowany: 2022-05-06 14:43:26
Wygasł: 2022-06-23

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2022-04-20 09:55:41
Wygasł: 2022-05-25

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2022-03-24 14:34:26
Wygasł: 2022-04-05

Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna na pniu

Opublikowany: 2022-03-04 07:47:19
Wygasł: 2022-04-12

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2022-02-28 15:26:50
Wygasł: 2022-03-15

„Przebudowa drogi wewnętrznej Probołowice „Ścieżka – Łącznik” od km 0+000 do km 0+460”

Informacja dla wykonawców nr. 1 (jako załącznik)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2021-12-22 15:11:22
Wygasł: 2022-01-22

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”.

Informacja dla wykonawców nr. 1 i 2 (w rozwinięciu)


znalezionych: 269 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>